Sığorta şirkətlərinin yığımları açıqlandı
- CƏDVƏL

2016-cı ilin yanvar-iyun ayları ərzində Azərbaycanın 25 sığorta şirkəti tərəfindən 285,35 milyon manat sığorta haqları hesablanmışdır. Bu, 2015-ci ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə 43 milyon manat və ya  17,7% çoxdur.

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ödənişlər də artıb. Ötən ilin 1-ci yarısında 92,1 milyon manat ödənişlər həyata keçirmiş sığorta şirkətləri, bu ilin eyni yarısında 101,4 milyon manat ödənişlər həyata keçiriblər.


         
    2016-cı ilin yanvar-iyun ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları  və sığorta ödənişləri haqqında M  Ə  L  U  M  A                                                                                                               (təcili məlumatlar əsasında)
        (manatla)
  Sığortaçının adı Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri
  1 “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2,434,943.04 4,142,378.13
  2 “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 11,390,966.11 4,195,580.89
  3 “Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 1,019,840.50 654,516.46
  4 “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 4,776,151.24 1,594,885.37
  5 “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 19,956,368.71 16,679,922.00
  6 “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 21,328,042.32 7,319,650.96
  7 “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 10,591,063.26 3,358,809.91
  8 Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti 32,696,541.00 8,940,242.00
  9 “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2,702,307.24 1,587,423.05
  10 “Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 195,444.31 655.82
  11 “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 627,330.76 400,927.62
  12 “Başak İnam Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 417,884.84 82,184.85
  13 “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 3,516,608.20 1,728,611.29
  14 “Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 593,950.50 913,332.90
  15 “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 1,347,409.50 14,032.86
  16 “Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 13,803,271.64 1,333,005.96
  17 “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 45,029,690.57 10,661,883.21
  18 “Paşa Sığorta” Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 64,610,892.59 20,849,758.25
  19 “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 16,947,738.00 9,423,532.64
  20 “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 546,218.84 432,320.93
  21 “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 12,523,236.69 4,200,102.27
  22 “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 4,745,215.83 2,804,122.11
  23 “Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 3,447,601.00 0.00
  24 “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC 10,055,497.55 39,512.37
  25 “Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 44,551.68 63,088.28
    YEKUN 285,348,765.92 101,420,480.13
 
 

2015-ci ilin yanvar-iyun ayı üzrə hesablanmış sığorta haqları  və sığorta ödənişləri haqqında M  Ə  L  U  M  A  T                                                                                                                          (təcili məlumatlar əsasında)

      (manatla)
Sığortaçının adı Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri
1 “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2 811 732,05 3 493 667,19
2 “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 8 934 078,13 5 927 651,66
3 “Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2 635 748,58 918 766,87
4 “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 5 220 085,80 1 929 097,58
5 “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 21 660 887,97 8 038 191,57
6 “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 26 299 363,54 7 538 827,32
7 “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 16 616 524,47 3 723 229,90
8 Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti 19 485 075,00 5 953 543,00
9 “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 4 946 408,08 2 205 645,34
10 “Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 135 931,00 1 552,00
11 “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 1 720 505,75 979 366,86
12 “Başak İnam Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 634 904,00 291 257,82
13 “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 8 582 702,09 2 287 266,67
14 “Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 1 272 112,65 3 856 407,98
15 “Era Trans Sığorta” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 0,00 121 523,07
16 “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 46 013,50 56 508,03
17 “Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 11 335 150,85 1 053 627,45
18 “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 32 782 386,12 6 533 919,38
19 “Paşa Sığorta” Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 39 469 548,99 14 068 349,89
20 “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 11 430 401,67 16 065 367,96
21 “Qarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2 414 052,53 1 013 333,86
22 “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 900 446,99 584 621,88
23 “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 9 594 862,27 3 625 115,20
24 “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 4 223 439,63 1 543 383,56
25 “Çartis Azərbaycan” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 0,00 39 810,00
26 “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC 8 795 383,28 21 578,01
27 “Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 450 668,53 266 281,84
  YEKUN 242 398 13,47 92 137 891,89

 

Mənbə: marja.az