Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak
edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunma Qaydaları