Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən yaradılan daxili nəzarət sisteminin təşkil olunması
üzrə məsul şəxslərin peşə ixtisasına və təcrübəsinə dair Tələblər