Ayrı-ayrı sinifləri üzrə sığorta haqları (MAY,
2015)

2015-ci ilin may ayında ayrı-ayrı sığorta sinifləri üzrə yığılmış sığorta haqlarının məbləği:

Sığorta

sinifləri

Sığorta haqqı

(manatla)

KÖNÜLLÜ SIĞORTALAR

22975639,12

O cümlədən:

Həyat sığortası

11 589741,71

o cümlədən:

həyatın ölüm halından sığortası

1257608,47

həyatın yaşam sığortası

10311395,87

annuitet sığortası

0,00

əmək qabiliyyətinin sığortası

0,00

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

20737,37

Qeyri-həyat sığortası üzrə

11385897,41

o cümlədən:

Şəxsi sığorta

3046041,58

o cümlədən:

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

610917,86

tibbi sığorta

2470685,72

səfər sığortası

0,00

Əmlak sığortası

8339855,83

o cümlədən:

əmlakın sığortası

7315483,03

o cümlədən:

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

2935536,86

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

2 284364,30

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

0,00

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

0,00

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

998032,15

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

1076799,72

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

570,00

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

20180,00

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər

0,00

o cümlədən:

işçilərin dələduzluğu sığortası

0,00

pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0,00

titul sığortası

0,00

mülki məsuliyyətin sığortası

966240,52

o cümlədən:

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

50363,53

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

 mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

269993,43

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

0,00

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

24229,22

peşə məsuliyyətinin sığortası

5281,37

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

69306,30

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

547066,67

kredit sığortası

58132,28

o cümlədən:

kreditlərin sığortası

58132,28

ipoteka sığortası

0,00

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası

0,00

o cümlədən:

əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

0,00

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

0,00

İCBARI SIĞORTALAR

18639325,36

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə

3854152,45

o cümlədən:

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və

peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

 

3854152,45

Qeyri-həyat sığortası üzrə

14785172,91

o cümlədən:

nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

 

0,00

sərnişinlərin icbari sığortası

0,00

icbari ekoloji sığorta

0,00

yanğından icbari sığorta

0,00

MM deputatların icbari şəxsi sığortası

0,00

tibbi personalın AİDS-dən sığortası

0,00

hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

2991031,00

məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin

dövlət icbari şəxsi sığortası

 

2043725,00

dövlət qulluqçuların icbari sığortası

0,00

diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası

0,00

auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası

562,00

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

2319654,49

daşınmaz əmlakın istismarı ilə

bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

 

27780,00

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

 

7401016,42

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

1404,00

 

Cəmi

 

 

41614964,48