Ayrı-sayı sığorta sinifləri üzrə ödənişlərin
yığımlara nisbəti (MAY, 2015)

2015-ci ilin may ayında sığorta ödənişlərinin sığorta yığımlarına nisbətinə görə sığorta siniflərinin renkinqi: 

 

Sığorta sinifləri

 

Sığorta

ödənişi

(manatla)

Sığorta

haqqı

(manatla)

Ödəniş

yığım

nisbəti

KÖNÜLLÜ SIĞORTALAR

12964454,55

22975639,12

56,43%

O cümlədən:

 

 

 

Həyat sığortası

7063981,53

11 589741,71

60,95%

o cümlədən:

 

 

 

həyatın ölüm halından sığortası

280500,37

1257608,47

22,30%

həyatın yaşam sığortası

6783481,16

10311395,87

65,79%

annuitet sığortası

0,00

0,00

 

əmək qabiliyyətinin sığortası

0,00

0,00

 

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

0,00

20737,37

0,00%

Qeyri-həyat sığortası üzrə

5900473,02

11385897,41

51,82%

o cümlədən:

 

 

 

Şəxsi sığorta

3791746,86

3046041,58

124,48%

o cümlədən:

 

 

 

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

93553,00

610917,86

15,31%

tibbi sığorta

3684954,69

2470685,72

149,15%

səfər sığortası

13239,17

0,00

-37,23%

Əmlak sığortası

2108726,16

8339855,83

25,28%

o cümlədən:

 

 

 

əmlakın sığortası

2001676,91

7315483,03

27,36%

o cümlədən:

 

 

 

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

 

59567,60

 

2935536,86

 

2,03%

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

1907876,91

2 284364,30

83,52%

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

0,00

998032,15

0,00%

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

27922,19

1076799,72

2,59%

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

 

50636,78

 

570,00

 

8883,65%

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

 

0,00

 

20180,00

 

0,0%

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər

 

0,00

 

0,00

 

 

o cümlədən:

 

 

 

işçilərin dələduzluğu sığortası

0,00

0,00

 

pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

 

0,00

 

0,00

 

 

titul sığortası

0,00

0,00

 

mülki məsuliyyətin sığortası

88559,41

966240,52

9,17%

o cümlədən:

 

 

 

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

10414,50

 

50363,53

 

20,68%

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

269993,43

 

0,00%

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

 

0,00

 

24229,22

 

0,00%

peşə məsuliyyətinin sığortası

0,00

5281,37

0,00%

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

1107,75

69306,30

1,60%

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

77037,16

547066,67

14,08%

kredit sığortası

18489,84

58132,28

31,81%

o cümlədən:

 

 

 

kreditlərin sığortası

18489,84

58132,28

31,81%

ipoteka sığortası

0,00

0,00

 

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

o cümlədən:

 

 

 

əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

 

0,00

 

0,00

 

 

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

 

0,00

 

0,00

 

 

İCBARI SIĞORTALAR

3466536,56

18639325,36

18,60%

o cümlədən:

 

 

 

Həyat sığortası üzrə

47398,64

3854152,45

1,23%

o cümlədən:

 

 

 

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və

peşə xəstəlikləri nəticəsində

peşə əmək qabiliyyətinin

itirilməsi hallarından

 icbari sığorta

 

 

47398,64

 

 

 

 

3854152,45

 

 

 

 

1,23%

 

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə

3419137,92

14785172,91

23,13%

o cümlədən:

 

 

 

nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

 

0,00

 

0,00

                 

 

sərnişinlərin icbari sığortası

0,00

0,00

 

icbari ekoloji sığorta

0,00

0,00

 

yanğından icbari sığorta

0,00

0,00

 

MM deputatların icbari şəxsi sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

tibbi personalın AİDS-dən sığortası

0,00

0,00

 

hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

 

562510,00

 

2991031,00

 

18,81%

məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin

dövlət icbari şəxsi sığortası

 

234763,00

 

 

2043725,00

 

 

11,49%

 

dövlət qulluqçuların icbari sığortası

0,00

0,00

 

diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası

 

0,00

 

0,00

 

 

auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası

 

0,00

 

562,00

 

0,00%

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

87331,82

2319654,49

3,76%

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı

mülki məsuliyyətin icbari sığortası

 

0,00

 

27780,00

 

0,00%

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin

mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

 

2534533,10

 

7401016,42

 

34,25%

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

 

0,00

 

1404,00

 

0,00%

 

Cəmi

 

 

16430991,11

 

 

41614964,48

 

 

39,48%