Sığorta sinifləri üzrə yığılmış sığorta
haqlarının məbləği (OKTYABR, 2014)

2014-cü ilin oktyabr ayında ayrı-ayrı sığorta sinifləri üzrə yığılmış sığorta haqlarının məbləği

Sığorta sinifləri

Sığorta haqqı (manatla)

könüllü sığortalar üzrə - cəmi :

25 410 346,63

 o cümlədən:

 

Həyat sığortası üzrə

5 796 516,32

 o cümlədən:

 

həyatın ölüm halından sığortası

1 480 683,19

həyatın yaşam sığortası

4 292 822,37

annuitet sığortası

0,00

əmək qabiliyyətinin sığortası

0,00

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

23 010,76

Qeyri-həyat sığortası üzrə

19 613 830,31

 o cümlədən:

 

Şəxsi sığorta

7 366 990,90

 o cümlədən:

 

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

1 164 032,39

tibbi sığorta, o cümlədən

5 949 493,85

xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

253 464,66

Əmlak sığortası

12 246 839,41

 o cümlədən:

 

əmlakın sığortası

10 644 830,05

 o cümlədən:

 

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

3 836 666,48

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

3 891 950,08

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

16 200,96

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

0,00

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

69 699,09

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

1 324 811,92

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

0,00

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

1 532 567,97

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər

0,00

o cümlədən :

 

işçilərin dələduzluğu sığortası

0,00

pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0,00

titul sığortası

0,00

mülki məsuliyyətin sığortası

1 626 572,27

 o cümlədən:

 

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

64 730,12

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0,00

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

1,24

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

15 409,03

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

19 610,00

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

6 657,11

peşə məsuliyyətinin sığortası

1 506,68

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

57 515,12

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

1 461 142,97

kredit sığortası

0,00

 o cümlədən:

 

kreditlərin sığortası

0,00

ipoteka sığortası

0,00

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası

1 280,36

 o cümlədən:

 

əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

0,00

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

1 280,36

İcbari sığortalar üzrə -cəmi

16 431 796,87

 o cümlədən:

 

Həyat sığortası üzrə

2 283 901,68

 o cümlədən:

 

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və

peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin

itirilməsi hallarından icbari sığorta

 

2283901,68

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə

14147895,19

 o cümlədən:

 

nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

0,00

sərnişinlərin icbari sığortası

0,00

icbari ekoloji sığorta

0,00

yanğından icbari sığorta

0,00

MM deputatların icbari şəxsi sığortası

0,00

tibbi personalın AİDS-dən sığortası

0,00

hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

3 252 870,00

məhkəmə və hüquq-mühafizə

orqanları işçilərinin

dövlət icbari şəxsi sığortası

 

2 083 727,00

 

dövlət qulluqçuların icbari sığortası

0,00

diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası

0,00

auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası

90,00

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

1 355 505,69

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

28 740,00

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

7 469 434,50

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

8 572,00

Cəmi

41 842 143,50